ASTROART LİMİTED ŞİRKETİ MÜŞTERİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Astroart olarak siz müşterilerimize yönelik düzenlediğimiz işbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz'in müşterilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Koruması mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1 – Üyelik veya müşteri faaliyetleri çerçevesinde veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizden olan kimlik bilgilerinizin, iletişim bilgilerinizin, ödeme kuruluşları hesap bilgilerinizin, fatura, alışveriş, vergi dairesi bilgilerinizin tümü Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun olarak işlenmektedir.

2 -   Kişisel verilerinizi işlemekte ki amaç öncelikle yasaların tarafımıza yüklediği yükümlülükler olup, bunun yanı sıra şirketimiz ile müşteri arasında elektronik ticaret ve mesafeli satış  sözleşmesi hükümleri gereğince sözleşmenin kurulması, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, talep ve talimatlarınızın yerine getirilmesi, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin sunulması ve bunlara ilişkin bilgilendirilmelerin yapılabilmesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri kazandırma çalışmalarının yürütülmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yerine getirilebilmesi, müşteri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin onayının sağlayabilmesi, şüpheli işlemlerin tespit ve denetimlerini gerçekleştirebilmesi gibi sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ortamlarda yasal mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

3- Açıkça onay vermeniz halinde şirketimiz kişisel verilerinizi, sizleri ilgili olan kampanya ve promosyonlardan haberdar etmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyecektir.

4 – İnternet sitemizde kullandığınız kişisel verilerinizi, paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak işlemek ve korumak hususlarında sözleşme ilişkimiz kapsamında şirketimiz sorumlu olup, söz konusu faaliyetler kapsamında Radore Veri Merkezi denetimindedir.

5 – Yurt İçi kişisel verilerin paylaşımı ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için işbirliği yaptığımız ilgili bankalar, özel finans kurumları, ödeme sistemleri kuruluşları, kart kuruluşları, finansal kuruluşlar, ilgili vergi dairesinin yanı sıra  hukuki yükümlüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili resmi kurum, kuruluşlar ve yargı makamları ve ilgili denetim firmalarıyla KVK mevzuatına uygun olarak paylaşılmaktadır.  Yurt dışı veri paylaşımı ise işin mahiyeti gereği birlikte çalışmak zorunda olduğumuz ve yurt dışı merkezli dış hizmet sağlayıcılarımız ile Şirketimizin kullanmakta olduğu altyapı ve sistemlerinin işleyişi kapsamında ve açık onay verilmesi halinde paylaşılmaktadır.

6- Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini, silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Şirketimiz KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm tedbirleri almaktadır.  Kişisel veriler, şirketle müşteri arasında  satış sözleşmesinin kurularak hükümlerini taraflar bakımından ifa etmesi halinde  sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edilir. Sözleşme ilişki dışında işlenen kişisel veriler ise işleme amacının gerekli kıldığı makul süreler boyunca işlenecektir. Bununla birlikte, veri işleme süreci kapsamında kişisel verilerin muhafazasına ilişkin yasal düzenlemelerle öngörülen saklama sürelerinin bulunması durumunda, söz konusu süreler boyunca verilerin silinemeyeceğinin Kişisel verilerin  ilgili yasal düzenlemede öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan sürenin sona ermesi halinde veya müşteriden gelen silme taleplerinin olumlu sonuçlanması durumunda, Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürleri doğrultusunda KVK mevzuatına uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.


Radore Veri Merkezi'nin fiziki arşivine veya sunucularına veya diğer sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda müşterinin kişisel verilerinin zarar görmesi veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilerek kullanılması durumunda, Şirketimiz müşterileri ve KVK Kurulu'nu söz konusu durumdan haberdar olduktan sonra 72 saat içinde bilgilendirir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR